Våre medarbeiderne har kompletterende kompetanse og lang erfaring innen sine respektive felt. Det gjør oss i stand til å levere byggrelaterte tjenester til de aller fleste prosjekter.

 

Arkitekttjenester

Våre arkitekter utvikler ditt prosjekt fra idé til ferdige tegninger. I praksis betyr det: Arkitekttegninger, 3D-visualisering (rendering),byggemeldinger og kartskisser, samt rådgiving rundt detaljer i prosjektet for øvrig.

 

Ingeniørtjenester

Våre ingeniører har lang og bred erfaring innen konstruksjon, statikk og byggfysikk. Vi har også egen reguleringsingeniør som tar seg av reguleringsplaner, tomtedelinger og kapasitetsvurderinger.

Reguleringstjenester

Vi lang erfaring med utarbeidelse av reguleringsplaner, og kan dessuten bistå med akkvisisjon (tomteanskaffelse) og kapasitetsvurderinger, der det er ønskelig.

Kalkulasjonstjenester

Vi foretar masseberegninger og kalkyler, og jobber dessuten tett med våre ingeniører og arkitekter, slik at helheten i prosjektet blir ivaretatt.

Bistand byggesøknader

Trenger du hjelp til byggesøknaden? Ta kontakt med oss, så får vi byggesøknaden din i mål – enten den er stor og kompleks, eller det bare er mindre detaljer som må på plass.

Rådgivingstjenester

I tillegg til rådgiving innen arkitekt-, ingeniør-, og byggmestertjenester, tilbyr vi også rådgiving innen felt som ikke automatisk faller inn under nevnte fagdisipliner – blant annet spørsmål rundt lydforhold og brannsikring. I kraft av vår erfaring og kompetanse kan vi også bistå i spørsmål der tverrfaglige aspekter kommer inn i bildet.